از خدمات 24 ساعته ما از طریق این تلفن رایگان استفاده کنید: 444 44 08 0800

سوابق

شرکای تجاری ما موفقیت ما هستند و ما در موفقیت آنها سهیم.
مشتریان قدیمی که ما با آنها همکاری های موفق داریم:

مراجع و اداراتقوه قضاییه و پلیسشرکت ها و کارخانه ها
Jugendämter ThüringenAmtsgerichte SachsenHOCHTIEF
Jugendämter SachsenAmtsgerichte ThüringenBG Bau - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
Sozialämter ThüringenLandgerichte Sachsengiz - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH
Sozialämter SachsenLandgerichte Thüringen Thüringer Fleisch- und Wurstspezialitäten Rainer Wagner GmbH
Arbeitsämter ThüringenStaatsanwaltschaft ThüringenSchuler Pressen GmbH
Arbeitsämter SachsenStaatsanwaltschaft Sachenmuve GmbH
Helios Kliniken ThüringenLandespolizei SachsenChemnitzer Fahrzeugbau Huber GmbH
Katholisches Krankenhaus ErfurtLandespolizei ThüringenSiemens AG
Uni-Klinikum JenaBundespolizei SachsenFraunhofer-Institut für Elektronische Nanosysteme ENAS
Waldklinikum EisenbergBundespolizei Thüringen
Sophien-Hufeland Klinikum WeimarJustizvollzugsanstalten Thüringen
Zentral-Klinik Bad BerkaJustizvollzugsanstalten Sachsen
Klinikum Chemnitz GmbH

نظر مشتریانمان درباره ما

با تشکر از شما برای درخواست پیش فاکتور.
به زودی با شما تماس خواهیم گرفت.

Благодарим вас за запрос..
Скоро мы с вами свяжемся.

Thank you for your INQUIRY.
We will contact you as soon as possible.

Danke für Ihre Anfrage.
Wir melden uns in Kürze bei Ihnen.